top of page

Varmt välkommen till Stockholm Tantrafestival!

Warmly welcome to Stockholm Tantra Festival!

Text in English further down.

Vad kul att du kommer på festival!!

Vi är så stolta över utbudet av workshopledare, yogalärare och musiker som vi samlat under ett och samma tak i Stockholm.

Vi ser fram emot en fantastisk helg tillsammans!
För att allt ska fungera smidigt när vi är så många behöver vi hjälpas åt, så här kommer några viktiga punkter vi ber dig läsa igenom:

 

Dörrarna öppnas: kl. 18.00 Fredag. Kom i god tid och var på plats till Välkomstmötet som börjar kl. 19.00.

 

Program: Programmet finns på hemsidan ca 4 veckor innan festivalen.

Toalettköer: Eftersom vi är många, vänligen håll ditt toalettbesök så kort som möjligt.

 

Egen yogamatta: Ta gärna med en egen yogamatta och kudde eller filt att sitta på.

Vi är mer än 500 personer så det är fantastiskt om du vill hjälpa oss med detta!

 

Inga ytterskor i lokalen: Skogräns vid entren, förvara skorna i våra skohyllor eller i din egen väska. Inneskor, tofflor och eller tjockare strumpor rekommenderas. 

Restauranger: Det finns ett kafé inne i våra lokaler och i direkt anslutning till lokalerna finns det Mässans egna restauranger. Dessutom finns det restauranger i närområdet.

 

Ingen egen mat i lokalen: Stockholmsmässan har egna restauranger, så ingen mat utifrån får tyvärr tas med in i lokalerna, men en vattenflaska är helt ok.

 

Överenskommelse: När du köpt en festivalbiljett har du godkänt våra villkor och riktlinjer. Läs dem gärna igen här:https://www.stockholmtantrafestival.com/agreement

 

Alkohol- och drogfritt: Festivalen är alkohol- och drogfri. Lokalerna är rökfria.

 

Raggardusch: Vi har inga duschar i lokalen men det kan vara bra att ha ett ombyte efter vissa workshops och en mindre handduk som du tex kan blöta i handfatet och tvätta dig med. Håll dig ren och undvik starka parfymer, tack.

 

Klädsel: Stockholm Tantra Festival är en påklädd festival.

Om du vill gå på yoga är det bra att ha kläder du kan röra dig i och på övriga workshops kan det också vara skönt att ha rörliga kläder. För lördagkvällen tar du med dig något festligt att klä upp dig i som du känner dig bekväm med. Det finns inga gränser (så länge du är lite påklädd) för hur mycket du kan ta ut svängarna denna kväll. Varmt välkommen med din fulla fantasi och klä dig som du känner för. Du är såklart välkommen även i dina vanliga kläder. Vi har även en stor garderob med fantasifulla kläder för utlåning på plats.

 

Mobiltelefon: Visst är det roligare om vi pratar med varandra istället för i mobilen! Vi vill undvika mobiltelefoner i workshop-rummen och ber dig därför gå åt sidan om du absolut måste ringa någon eller surfa. Vi uppmuntrar till en mobiltelefon-fri festival.

 

Foto: Förbjudet att fotografera i workshop-rummen. I caféet och utanför lokalen kan du fota men fråga först dem du fotar! Vi ser gärna dina bilder i sociala medier! Märk med hashtag #stockholmtantrafestival. Det kommer finnas professionella fotografer på plats. Om du inte vill synas på några bilder, berätta det för fotografen.

 

Lost & Found: Vi tar inte ansvar för några kvarglömda saker. Det kommer finnas en lost & found i entrén där man kan lämna upphittat och leta efter det man förlorat. Hittar du värdesaker så lämna in dem i entrén.

Språk: Vi har deltagare och workshopledare från många olika länder så de flesta workshops kommer hållas på engelska. Fråga gärna om det är något du inte förstår. 

 

Hitta Hit: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö

 

Parkering: Precis utanför ingångarna, följ skyltar och parkeringsangivelser.

 

Nyhetsbrev: Vill du veta när early bird biljetterna till nästa festival släpps? Signa upp dig på vårt nyhetsbrev! https://www.stockholmtantrafestival.com/newsletter-signup

 

Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med er! 

Warmly Welcome to Stockholm Tantra Festival!

 

We are looking forward to a great weekend together and we are so proud of the range of workshop leaders, yoga teachers and musicians who we gathered together in Stockholm.
In order for everything to work smoothly when we are so many, we need help, so here are some important points:


 

Doors open: 6.00 pm. Friday.

Schedule: The schedule is available on our website 4 weeks before the festival.
 

Toilet queue: As there are many of us, please keep your visit to the toilet as short as possible.

Yoga mat: Feel free to have your own yoga mat and pillow or blanket to sit on.

We will be more than 500 people so it's great if you want to help us with this!

 

No outdoor shoes in the venue: Leave your shoes at the entrance, keep on the shelfs to the left or in your bag. Bring your most comfy slipper or socks to the festival. 

Restaurants: There is a café in the festival area and there is the exhibition centre's own restaurants in direct connection to the festival area. In addition to that there are several restaurants nearby in the venue.

Food restrictions in the venue: Stockholmsmässan is a restaurant, so no food from outside may be taken into the premises, but a water bottle is ok.

 

Agreement: When you bought your festival ticket you have approved to our terms and conditions. Please read them again here:

https://www.stockholmtantrafestival.com/agreement

 

Alcohol- and drug-free: The festival is alcohol- and drug-free. The premises are of course non-smoking.

 

Quick shower: We have no showers in the venue but it can be good to change clothes after some workshops and to bring a smaller towel that you for example can soak in the sink and wash yourself with. Stay clean and avoid strong perfumes, thank you.

 

Dress code: Stockholm Tantra Festival is a dressed festival but you are welcome to dress as crazy as you like.

If you want to go to yoga it’s good to have clothes you can move freely in. At other workshops it can also be nice to have comfortable clothes. On Saturday night, we invite you to some extra festive atmosphere and if you want you can contribute to this party atmosphere by dressing up. There are no limits (as long as you are dressed) for how crazy you can dress this evening. Warm welcome with your full imagination and dress any way you like. You are of course also welcome in your regular clothes. We also have a large wardrobe with fanciful clothes for lending on site.

 

Mobile Phone: Isn’t it more fun if we talk to each other instead of on the phone! We want to avoid mobile phones in the workshop rooms, so please go aside if you absolutely need to call someone or surf. We encourage a mobile phone-free festival.

 

Photo: It is prohibited to take pictures in the workshop rooms. In the café and outside the workshop rooms you can take pictures but first ask the people you are photographing! We are happy to see your photos on social media! Label with hashtag #stockholmtantrafestival. There will be a professional photographer in the venue. Please tell the photographer if you don´t want to be visible on any photo.

 

Lost & Found: We do not take responsibility for any forgotten things. There will be a lost & found in the entrance where you can leave things and look for what you've lost. If you find valuables, you can leave them at the entrance.

Language: We have participants and workshop leaders from many different countries so most workshops will be held in English. Please ask if there is something you do not understand.

 

Find us: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö

 

Parking: 

Outside the venue.

 

Newsletter: Want to know when early bird tickets to the next festival are released? Sign up for our newsletter! https://www.stockholmtantrafestival.com/newsletter-signup

 

We look forward to do this together with you! See you Friday!!!

Much Love!

/Stockholm Tantra Festival Team

bottom of page